ಉಗಿಯಿರಿ <<  |   <   |  page 33/33  |   >   |  >>     
ಉಗಿತ 7 by: ಸುಸಂಕೃತ (susheel.sandeep@gmail.com, susheelsandeep.blogspot.com)
04-Sep-2007 03:12:12 PM ಕರುನಾಡು ಸಮಯ

ಪಸಂದಾಗೈತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ...ನಾ ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಂಜ್ಲಾಕ್ ಒರೆಸ್ಬುಟ್ಟೆ :-)
ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ :)

ಥೂ~~ಥೂ~~ಥೂ

ಉಗಿತ 6 by: ಸುಧೀಂದ್ರ (sudhimail@gmail.com, kannadasiri.blogspot.com)
04-Sep-2007 10:10:29 AM ಕರುನಾಡು ಸಮಯ

e-ಸ್ಲೇಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗೀಚಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್.....

ಥೂ~~ಥೂ~~ಥೂ

ಉಗಿತ 5 by: uday (udaymshanbhag@gmail.com)
04-Sep-2007 09:44:44 AM ಕರುನಾಡು ಸಮಯ

ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ :-)

ಥೂ~~ಥೂ~~ಥೂ

ಉಗಿತ 4 by: shiva
03-Sep-2007 12:51:56 PM ಕರುನಾಡು ಸಮಯ

ಅಣ್ಣೋ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಭೋ ಪಸಂದಾಗೈತೆ..ಕನ್ನಡ ಸರ್ಚ್ ಸೂಫರ್ :-)

ಥೂ~~ಥೂ~~ಥೂ

ಉಗಿತ 3 by: santhosh
02-Sep-2007 02:33:07 PM ಕರುನಾಡು ಸಮಯ

its nice... :-)

ಥೂ~~ಥೂ~~ಥೂ

ಉಗಿತ 2 by: Kuyyo Kaavya (kavyashankaregowda@gmail.com, kaavyaspeaks.blogspot.com)
02-Sep-2007 10:40:24 AM ಕರುನಾಡು ಸಮಯ

ಅಣ್ಣೊರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ! :-)
ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ನೆನಪಾಯಿತು ಈ-Slate ಉಪಯೋಗಿಸಿ... ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ :-)

ಥೂ~~ಥೂ~~ಥೂ

ಉಗಿತ 1 by: Idea (consciousness@ideanaren.com, www.ideanaren.com)
01-Sep-2007 08:30:20 PM ಕರುನಾಡು ಸಮಯ

ಗೀಚಿ ಗೀಚಿ, ಕೈ ನೋವಾಯ್ತು ಗುರು!

ಥೂ~~ಥೂ~~ಥೂ

 ಉಗಿಯಿರಿ <<  |   <   |  page 33/33  |   >   |  >>     

Copyright © Forever, eKannadiga. All rights reserved.