ಭಾವ ಗೀತೆ ಬಾಳಿನೊಲುಮೆಯ ಸಂಕೇತ

ಚಿತ್ರ – ಹೊಂಬಿಸಿಲು

ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ – ಗೀತಾಪ್ರಿಯ

ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು – ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್

ಗಾಯಕರು – ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ

ಹಂಚಿ

Facebook Comments

Leave a Reply